עמוד הביתחוזרים מקצועייםקול קורא להגשת בקשות סיוע עבור תכניות הרצה בתחומי הבריאות הדיגיטלית - 6.1.20

חוזרים מקצועיים

קול קורא להגשת בקשות סיוע עבור תכניות הרצה בתחומי הבריאות הדיגיטלית - 6.1.20

 

 • רקע – מסלול משותף לרשות החדשנות, למשרד הבריאות ולמטה המיזם הלאומי ישראל דיגיטלית במשרד לשוויון חברתי לתמיכה בתוכניות מחקר ופיתוח ובתכניות הרצה ("פיילוטים") בתחום הבריאות הדיגיטלית.
   
 • המסלול מיועד לחברות טכנולוגיה ישראליות עבור פרוייקטי פיילוט בתחום הבריאות הדיגיטלית, אשר יתבצעו בארגוני הבריאות בישראל, או יתבססו על יכולות, נתונים או מידע הנמצאים ברשותם.
   
 • על מוצרים המוגשים במסגרת התוכניות במסלול זה להיות בשלים להרצה (לאחר בחינת היתכנות ופיתוח מרבית המוצר) וללא תכולות מו"פ משמעותיות.
   
 • ניתן להגיש פיילוט עם מספר ארגוני בריאות בישראל. כמו כן, ניתן להגיש פיילוט עם ארגון בריאות בחו"ל.
   
 • מטרת המסלול

  - פיתוח ויישום טכנולוגיות חדשניות בתחום הבריאות הדיגיטלית (ובהן יכולות להגנה מפני תקיפות סייבר)      ובחינת היתכנותן בקרב לקוחות רלבנטיים.

  -  קידום מערכת הבריאות ובריאות הציבור בישראל ובעולם.

  - היווצרות וצמיחת חברות שלמות ובנות קיימא בתחום הבריאות הדיגיטלית בישראל, באמצעות קידום
    פתרונות טכנולוגיים חדשניים.

   
 • הטבות במסגרת הקול קורא:

  - אין הגבלה על סכום הפיילוט.

  - תמיכה כספית בשיעור של 50%-20% מהוצאות המו"פ המאושרות.

  - לתוכנית בעלת פוטנציאל להשפעה יוצאת דופן על קידום מערכת הבריאות ובריאות הציבור בישראל
    ובעולם או המהווה פריצת דרך טכנולוגית בתחומה תינתן תמיכה כספית בשיעור חריג של 60% או 75%
    מהוצאות המו"פ המאושרות.

   
 • השפעות על החברה - המסלול מאפשר לחברה להתקדם משמעותית במוכנות המוצר למסחור ולסייע בקידום חדירתו למערכות הבריאות בישראל ובעולם, באמצעות היישום בארגון הבריאות בישראל.

   

תאריך אחרון להגשה 01/04/2020

 


לפרטים נוספים ניתן לפנות אל:

סיגל יוסף
, טל': 052-3292643, מייל: [email protected]

אורית סולומונוב, טל': 054-4736456, מייל: [email protected]

 

מטרת מזכר זה הינה להביא לידיעתכם מידע מעודכן בנושאי מענקים של הרשות לחדשנות למפעלים וחברות המקיימים פעילויות מו"פ.
בהתאם, אין ליישם את האמור במזכר זה מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו.