עמוד הביתחוזרים מקצועייםהודעת רשות המיסים ליצרני תוכנות בדבר היערכות להקצאת מספרי חשבוניות מס - 18.2.20

חוזרים מקצועיים

הודעת רשות המיסים ליצרני תוכנות בדבר היערכות להקצאת מספרי חשבוניות מס - 18.2.20

 

לאחרונה פורסמה הודעה על ידי רשות המיסים ליצרני תוכנות בעניין הקצאת מספרי חשבוניות מס. בהתאם להודעה, עד לתום שנת 2020 תחול חובה להוספת מספרים שיוקצו על ידי רשות המיסים לחשבוניות המס, אשר ידווחו בשדה ייעודי בדיווח המפורט למע"מ (PCN874).

להלן קישור להודעת הרשות: 
http://bit.ly/39jFmTv 

בהתאם להודעה, מסמך אפיון מפורט יפורסם בהמשך לצורך היערכותכם.

 

לפרטים נוספים ולסיוע, ככל שנדרש, ניתן לפנות למחלקת המיסוי העקיף במשרדנו בטלפון: 03-6232535

 

מטרת מזכר זה הינה להביא לידיעתכם מידע מעודכן בנושאים שונים.

בהתאם, אין ליישם את האמור במזכר זה מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו.