עמוד הביתחוזרים מקצועייםעדכונים בנושא: U.S. Immigration

חוזרים מקצועיים

עדכונים בנושא: U.S. Immigration

 

1. שינויים בהליכי ויזת  - H-1Bלאחרונה הכריזה רשות ההגירה של ארה"ב (USCIS) על שינוי בפורמט הגשת
הבקשות לויזה מסוג H-1B, ויזה המאפשרת למעסיקים אמריקאים להעסיק באופן זמני עובדים זרים בעלי מומחיות
בעיסוקים מיוחדים לתקופה של עד 6 שנים. תכלית השינוי הוא הרשמה מקוונת של המועמדים שמתוכם תתקיים
הגרלה אשר תקבע מי יהיו הזכאים להגשת הבקשה בפועל לרשויות. בכל שנה יאושרו להגשה בסה"כ 85,000
בקשות מסוג זה, כאשר 20,000 מתוכן מוגבלות לבעלי תואר שני ומעלה ממוסד אקדמי בארה"ב. הרישום יחל
ב- 1 במרץ ויסתיים ב- 20 למרץ 2020. ההרשמה המוקדמת כוללת תשלום עמלת רישום בסך 10 דולר.
חברות שרוצות לעשות שימוש בויזה זו צריכות להיערך ולהירשם בקרוב!

 

2. העלאות צפויות באגרות לרשויות - המחלקה לביטחון פנים של ארה"ב (DHS) הודיעה על כוונתה לעדכן את
סכומי האגרות עבור סוגים רבים של בקשות לרשויות ההגירה. העלייה במחירי העמלות, בשיעור של עד 77%,
תחול על מעסיקים המגישים בקשות לאשרות ל"לא מהגרים" (כל סוגי האשרות למעט גרין קארד(, כאשר שיעורי
העלייה במחירי האגרות מותנים בסוג האשרה הספציפית. אגרות עבור בקשות לשינוי סטטוס יוכפלו. בנוסף להעלאה
הדרסטית בשיעורי האגרות, יש לרשויות כוונה להאריך את זמן הטיפול בבקשות מזורזות (Premium Processing)
מ-15 ימים קלנדריים ל-3 שבועות. זאת ועוד, מעסיקים בעלי מספר גבוה של בקשות מסוג H-1B ו-1L , יידרשו
בתשלום נוסף כדמי ביטחון בעת הגשת הבקשות.

 

3. איסור כניסה מחשש לוירוס הקורונה - ב-31 בינואר 2020 הכריז ממשל הנשיא טראמפ באמצעות שר הבריאות
האמריקאי על איסור כניסה לארצות הברית עבור מי שאינו אזרח ארה"ב ומהווה סיכון להעברת נגיף הקורונה.
על-פי ההנחיה, האיסור חל על תושבי חוץ אשר שהו בסין (למעט הונג קונג ומקאו) במהלך 14 הימים טרם ניסיון כניסתם לארה"ב. איסור הכניסה נכנס לתוקפו מיום 2 בפברואר והוא ייוותר בתוקף עד לקבלת הוראה חדשה מהממשל האמריקאי.

 

4. הגבלות למבקשי הטבות סיוע מכספי ציבור - החל מ-27 בינואר הסיר בית המשפט העליון בארה"ב את צו המניעה
לשירותי האזרחות וההגירה של ארה"ב (USCIS) ולמחלקה לביטחון פנים של ארה"ב (DHS), אשר כעת יכולים
להמשיך בהטמעת חוק ה- “Public Charge Inadmissibility” (אי קבילות עקב חסות ציבורית). החוק מאפיין כל אזרח
זר אשר הפך לנטל כספי ציבור על הממשל האמריקאי לבלתי קביל, משמע, הוא אינו זכאי לויזת לא-מהגר (כולל אשרות
עבודה, לימודים וכו')/ לכניסה לארה"ב / לשינוי סטטוס למעמד של תושב קבע חוקי.

ע"פ החוק מבקשי תושבות קבע או ויזת לא-מהגר מחויבים להיות מסוגלים לכלכל את עצמם בצורה מספקת, וכי לא
הגישו בקשה להטבות או קיבלו סיוע ציבוריות במימון כספי משלם המיסים (הטבה ציבורית במשך יותר מ-12 חודשים
בסה"כ, בכל תקופה של 36 חודשים). החוק פוסל הארכת שהות ושינוי מעמד באם קיבלו הטבות ציבוריות מסוימות
לאחר קבלת האשרה הקיימת. ההטבות הציבוריות כוללות סיוע כגון: כספי הבטחת הכנסה, ביטוח לאומי משלים (SSI),
סיוע זמני למשפחות נזקקות (TANF), תכנית סיוע תזונתי משלים (SNAP), מרבית הפורמטים של תכנית הסיוע
הבריאותית Medicaid, סיוע בדיור, סיוע בשכירות מבוססת פרויקטים, וסבסוד דיור ציבורי.

 

לצוות ההגירה במשרדנו ניסיון רב בהכנה והגשת בקשות עבודה והגירה. לחברות המבקשות סיוע בניהול
וביצוע תהליכי הגשת הבקשות והשגת האשרות לארה"ב, יש לפנות ל:

יעל שינער                     [email protected]          03-5680386          

שני אלכסנדרוביץ           [email protected]      03-5681095

 

מטרת מזכר זה הינה להביא לידיעתכם מידע מעודכן בנושאי הגירה שונים.

בהתאם, אין ליישם את האמור במזכר זה מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו.