עמוד הביתחוזרים מקצועייםפס"ד רפאל נחושתן -חיוב בדמי ביטוח לאומי בגין הכנסות מחברה משפחתית - 9.2.20

חוזרים מקצועיים

פס"ד רפאל נחושתן -חיוב בדמי ביטוח לאומי בגין הכנסות מחברה משפחתית - 9.2.20

 

בתיקון 103 לחוק הביטוח הלאומי נקבע, שהכנסתה של חברה משפחתית תחשב כדיבידנד  שחולק בסוף שנה וככזה יחויב בדמי לאומי בידי בעלי המניות של החברה המשפחתית, כל אחד בהתאם לזכאותו לרווחי החברה.

לאחר התיקון עמדת המוסד לביטוח לאומי הייתה שהכנסותיה של חברה משפחתית משנת 2008  עד לשנת 2013 תהיינה  חייבות בדמי ביטוח לאומי ואילו משנת 2014 במידה ולחברה המשפחתית ישנן הכנסות שאם היו מתקבלות בידי היחיד היו פטורות מדמי ביטוח לאומי הכנסות אלו יהיו פטורות גם אם נתקבלו בחברה משפחתית.

בפס"ד נחושתן (שאיחד 50 תיקים מבתי הדין האזוריים לעבודה בתל אביב ירושלים וחיפה) שפורסם לאחרונה נקבע כדלקמן-

  • לא היה שיהוי בדרישת המוסד לביטוח לאומי ועל כן החוב עד לשנת 2013 ישולם על ידי בעלי המניות בחברה המשפחתית.
  • המוסד לביטוח לאומי הודיע שהפטור לבעלי המניות בחברות משפחתיות יחול רק בשנים 2014-2017 והחל משנת 2018 יחויבו בעלי המניות בחברה משפחתית בדמי ביטוח לאומי כל אחד בהתאם לזכאותו לרווחי החברה.

לאור הקביעות בפס"ד נחשותן מוצע לבעלי מניות בחברה משפחתית אשר הכנסתם משכר עבודה או עסק לא עולה התקרה השנתית לתשלום דמי ביטוח לאומי (528,240 ₪ לשנת 2020) לבחון את השלכות פס"ד בעניינם.

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות לאבישי בן יצחק ממחלקת המיסים במשרדנו בטלפון  03-6232586

 

לקריאת פסק הדין - לחצו כאן.

 

מטרת מזכר זה הינה להביא לידיעתכם מידע מעודכן בנושאים שונים.
בהתאם, אין ליישם את האמור במזכר זה מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו.