עמוד הביתחוזרים מקצועייםעדכונים בעקבות הברקזיט - 5.2.20

חוזרים מקצועיים

עדכונים בעקבות הברקזיט - 5.2.20

 

בתאריך 31 לינואר 2020 בריטניה עזבה את האיחוד האירופי.

בריטניה נכנסת לתקופת מעבר עד לתאריך ה-31 לדצמבר 2020, שבמהלכה ידונו בריטניה והאיחוד האירופי על קשרי המסחר ביניהם.

במהלך תקופת המעבר, בריטניה תישאר כפופה לכללים של האיחוד האירופי.

ההוראות הדירקטיבות האירופאיות ימשיכו לחול על בריטניה במהלך תקופת המעבר, כולל הדירקטיבות אשר מעניקות פטור על תשלומי ריבית, תמלוגים או דיבידנדים בין חברות קשורות באיחוד. בתום תקופת המעבר, תשלומים מסוג זה ע"י חברות באיחוד לחברות בריטיות לא ייהנו מהפטור אלא יצטרכו לבחון את האמנה למניעת כפל מס עם בריטניה בכל הנוגע לשיעור ניכוי המס במקור.

בעניין זה, רשויות המס בבריטניה פרסמו הנחיות לפיהן בתום תקופת המעבר הפטור מניכוי מס במקור על ריבית ותמלוגים ימשיך לחול על תשלומים ע"י חברות בריטיות. מאחר שבבריטניה אין ניכוי מס במקור על דיבידנדים, אזי לא היה צורך בחקיקה נוספת בעניין חלוקת דיבידנדים.

בנוגע למיסים עקיפים, הרשויות בבריטניה הודיעו לחברות הסוחרות עם מדינות באיחוד/שאר העולם, על פעולות שעליהן לבצע לפני תום תקופת המעבר. הפעולות כוללות קבלת מספר רישום וזיהוי של החברה הפועלת בבריטניה, והחלטה כיצד לנהל את הצהרות המכס מתאריך ה-1 לינואר 2021.

אנו נספק עדכונים נוספים עם התפתחות הנושא.

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות אל:

ירון כפרי, טל': 03-5680957, מייל: Yaron.Kafri@il.ey.com
מוטי תגר, טל': 073-3799509, מייל:  Motti.Tagar@il.ey.com
רם גרגיר, טל': 03-6232506, מייל: Ram.Gargir@il.ey.com
דפנה ליבר, טל': 03-6232579, מייל: Dafna.Lieber@il.ey.com
אלכס סינגר, טל': 03-5687427, מייל: Alex.Singer@il.ey.com

 

מטרת מזכר זה הינה להביא לידיעתכם מידע מעודכן בנושאים שונים.
בהתאם, אין ליישם את האמור במזכר זה מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו.