עמוד הביתחוזרים מקצועייםשינויים צפויים במס עיזבון בארה"ב - 31.8.20

חוזרים מקצועיים

שינויים צפויים במס עיזבון בארה"ב - 31.8.20

 

מס עיזבון הוא מס המוטל על עיזבונו של אדם לאחר פטירתו. בארה"ב מוטל מס עיזבון פדראלי (ובמקרים מסוימים, גם מס מדינתי בשיעורים משתנים) בשיעור של 40% משווי השוק (FMV) של נכסי הנפטר. המס חל על כל יחיד הנחשב "אמריקאי" בעיני הדין האמריקאי, כאשר בכלל זה עשויים לבוא בחשבון הן בעלי אזרחות אמריקאית והן בעלי תושבות אמריקאית. יצוין כי בארה"ב חל גם מס מתנה בעל מנגנון דומה.

הדין האמריקאי מעניק פטור עד סכום מסוים לכל יחיד כאמור (הפטור משותף לצרכי מס עיזבון ומס מתנה פדראליים). פטור זה עומד על כ-11.58 מיליון דולר ליחיד אמריקאי נכון לשנת 2020 - היינו, נכסי העיזבון יהיו כפופים למס העיזבון במידה ששוויים הכולל (וכן שוויין של מתנות שנתן הנפטר בחייו) עולה על 11.58 מיליון דולר, כאשר ככלל המס מוטל על החלק העודף אשר מעבר לסכום זה. כמו כן, מאפשר הדין האמריקאי פטור מאוחד לבני זוג - כלומר, פטור ממס עיזבון בסך של עד כ-23.16 מיליון דולר לזוג.

מס העיזבון שימש נושא למחלוקת חברתית ופוליטית משך שנים, כאשר המפלגה הדמוקרטית רואה בו כלי לצמצום אי השוויון (מיסוי העשירים) ושואפת להקטין את סך הפטור, בעוד הרפובליקנים מציגים מס זה כ"מס מוות" וקוראים לביטולו.

קל להבין מדוע, אם כך, שונה שיעור מס העיזבון הפדראלי, כמו גם סכום הפטור ממס זה, מספר פעמים לאורך השנים, בהתאם לעמדותיה של מפלגת השלטון. כך, למשל, במהלך העשור האחרון שיעור המס הפדראלי עלה מ-0% בשנת 2010 עד ל-40% החל משנת 2013, ותקרת הפטור עלתה מאפס לכחמש מיליון דולר, ולאחר מכן ל-11.8 מיליון דולר (הסכומים מותאמים למדד). סכום זה צפוי לרדת לכ-5.5 מיליון דולר בסוף שנת 2025.

לאור התרחשויות העבר, ניתן להעריך בוודאות גבוהה כי במידה שתיבחר המפלגה הדמוקרטית לשלטון בבחירות הקרובות, יופחת סכום הפטור עוד קודם לכן באופן משמעותי. הבחירות צפויות להיערך ביום ה-3 בנובמבר, 2020.

לאור האמור לעיל, אנו ממליצים ללקוחותינו אשר נושא מס העיזבון רלוונטי לגביהם, להיערך בהקדם ומבעוד מועד לשינויים הצפויים. התייעצות עם מומחה מס ותכנון יעיל של מס העיזבון עשויים להפחית משמעותית את חבות המס, בייחוד כיום, כאשר תקרת הפטור ממס העיזבון עומד על הסכום הגבוה ביותר שנראה מזה שנים, וכאשר ניתן עדיין להעניק מתנות לנאמנויות או גופים אחרים, תוך ניצול הפטור הגבוה.

(יש לציין כי מס העיזבון האמריקאי אינו חל רק על עיזבונם של אזרחים ותושבים אמריקאים, אלא מדובר במס החל על כל רכוש המוגדר כ"רכוש אמריקאי". כלומר, מס העיזבון יכול שיחול על רכוש אמריקאי המצוי בבעלותו של זר (שאינו אמריקאי). סכום הפטור עבור זר שבבעלותו רכוש אמריקאי בעת פטירתו עומד כיום על סך של 60 אלף דולר בלבד.)

 

נשמח לעמוד לעזרתכם לקבלת פרטים נוספים ביחס לאמור לעיל.

לפרטים נוספים ניתן לפנות אל:

אמיר חנצ'ינסקי – [email protected], 054-4736-299

איתי רן – [email protected], 03-6232739

טל לוי – [email protected], 03-568715

 

מטרת מזכר זה היא להביא לידיעתכם מידע פיסקלי מעודכן בנושאי מס שונים.
בהתאם לכך, אין ליישם את האמור במזכר זה מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו.