עמוד הביתחוזרים מקצועייםאיחוד האמירויות – פוטנציאל הזדמנויות - 23.8.20

חוזרים מקצועיים

איחוד האמירויות – פוטנציאל הזדמנויות - 23.8.20

 

ביום 13 באוגוסט, 2020 התבשרנו כי ישראל ואיחוד האמירויות הערביות (להלן: "האמירויות") הסכימו על נורמליזציה מלאה של היחסים ביניהן. הסכם זה עשוי לפתוח הזדמנויות עסקיות נרחבות בפני תושבי ישראל, הן בהשקעות של תושבי האמירויות בישראל והן בהשקעות של תושבי ישראל בפעילויות שונות באמירויות.

תיאור תמציתי של מערכת המיסוי באמירויות

  • איחוד האמירויות היא פדרציה של שבע מדינות (אמירויות). לאמירויות אין מערכת מיסוי פדראלית אך קיימת מערכת צווים (תקפה ב-5 מתוך 7 האמירויות) המטילה על כל אמירות באיחוד, מס חברות בגובה מקסימאלי של 55%. ואולם, בפועל נאכפים צווים אלה רק על חברות העוסקות בהפקת משאבי טבע, ביניהן חברות גז ונפט, וכן על סניפי בנקים זרים.
  • מערכת הצווים המדינתית חלה רק על הכנסות טריטוריאליות ולכן אינה חלה על חברות תושבות האמירויות אשר מפיקות הכנסות מחוץ להן. למרות זאת, ככל שחברה זרה מבצעת פעילות באמירויות באמצעות מוסד קבע, מערכת הצווים תחול בהתאם לאמור לעיל.
  • חריג נוסף לתחולת מערכת הצווים הם אזורי סחר חופשי (Free Trade Zone) המעניקים זכאות להטבות מס משמעותיות לתקופה של 15 עד 50 שנים, אף אם חברה חייבת במס בהתאם למערכת הצווים.
  • האמירויות אינן מטילות מס רווח הון ולא מוטלת חובת ניכוי מס במקור בחלוקה לבעלי המניות, אלא אם רווח ההון או הדיבידנדים נובעים מפעילות שהייתה חייבת מלכתחילה במס חברות (פעילות שאינה פטורה).
  • לאמירויות ישנן אמנות למניעת כפל מס עם כ-95 מדינות, ובהן אנגליה, הונג קונג, סינגפור, סין, הודו, קנדה, גרמניה, איטליה, צרפת ועוד. אמנות עם מדינות נוספות נמצאות בשלבים שונים של משא ומתן.
  • שיעור המע"מ באיחוד האמירויות הוא 5% והוא מוטל על מרבית הנכסים והשירותים, כמעט ללא חריגים. ביחס לתעשיית היהלומים והזהב, קיים מנגנון של מע"מ 0 בין יבואני חומרי גלם ליצואנים של זהב ויהלומים מלוטשים, ככל שהסחורה מיועדת למכירה סופית.
  • בהיותן של האמירויות חלק ממועצת מדינות המפרץ, חל שיעור מכס בשיעור של 5% על מוצרים הנכנסים לשטחה (למעט חריגים) ממדינות שאינן חברות במועצת מדינות המפרץ.

לאור האמור, שיטת המיסוי הייחודית באיחוד עשויה להוות יתרון משמעותי למשקיעים ישראלים אשר מעוניינים להקים חברה מקומית לפעילות סחר, פעילות טכנולוגית וכיו"ב.

 

הקמת חברה מקומית

קיימות שתי חלופות עיקריות להקמת חברה מקומית:

1. חברה תושבת האמירויות ("mainland") - עד לאפריל 2020, חוק החברות המקומי לא אפשר לחברה תושבת האמירויות להיות מוחזקת על ידי רוב המורכב מבעלי מניות זרים. עם זאת, בהתאם להחלטה שפרסמה האמירויות באפריל השנה, ישויות תושבות איחוד האמירויות יכולות להיות מוחזקות על ידי רוב המורכב מבעלי מניות זרים בכפוף למספר תנאים. בין היתר עיסוק בכ-122 תחומים המנויים בהחלטה האמורה, וכן השקעה בהון מניות מינימאלי אשר ברוב המקרים נאמד בכ- 2-4 מיליון דולר).

במצב של אי עמידה בתנאים המפורטים לעיל עומדת אפשרות להקים חברה עם רוב בעלי מניות המורכב מתושבי האמירויות אך השליטה והזכויות בה יהיו בידי בעלי המניות הזרים.  

2. חברה המוקמת ב- Free Trade Zone – כאלטרנטיבה לחברה המוקמת ב- mainland, קיימת אפשרות להקים חברה בבעלות של רוב המורכב מבעלי מניות זרים באחד מאזורי הסחר החופשי באמירויות, זאת ללא תלות בתחום העיסוק ועם השקעה בהון מניות נמוך משמעותית בהשוואה לחברה ב- mainland

לאור זאת, קיימת חשיבות עליונה לבחירת מקום ההתאגדות ואופי ההתאגדות על מנת להתאימו לסוג הפעילות ולסוג המשקיעים שצפויים להיות בה.

כיום, פועלות באמירויות קבוצות של חברות ישראליות רבות באמצעות חברות זרות, זאת על מנת לגייס משקיעים מהעולם הערבי. נרמול היחסים של ישראל עם האמירויות מאפשר לראשונה לאותן קבוצות לצאת לאור ולחדול מן הצורך "להתחבא" מאחורי ישות זרה.

במקביל, אנחנו רואים התעניינות גוברת והולכת של שיתופי פעולה והשקעות פוטנציאליות של תושבי האמירויות במשק הישראלי. מדובר במיזמים משותפים לפעילות עסקית בישראל או להשקעות פאסיביות בחברת הייטק, תשתיות ופארמה. לאור העובדה שלא מדובר במדינה החתומה עם ישראל על אמנת מס, יש חשיבות גדולה לתכנן בזהירות את מבנה ההחזקות ומודל הפעילות של מיזמים מסוג זה.

EY פועלת מזה מספר שנים באמירויות. כוחה של EY כקבוצה גלובאלית, לצד היותן של ישראל והאמירויות ממוקמות באזור ה-EMEA, מקים פוטנציאל קשר בעלי יתרונות משמעותיים. במשרדים של EY באמירויות יש כ- 2,200 עובדים, וכ- 150 שותפים והוא אחד המשרדים הגדולים והבולטים של EY באיזור המפרץ.

לאור ההזדמנויות הרבות שעשויות להיפתח כתוצאה מחתימת הסכם הנורמליזציה עם איחוד האמירויות, אנו מזמינים את לקוחותינו אשר מתעתדים לבצע פעילות פיננסית במדינה זו, לפנות אלינו ולבחון את ההשלכות הצפויות מפעילותם המתוכננת.

מחלקת המיסים של EY ישראל הקימה קבוצה יעודית ללוות את צרכי לקוחותינו בכל הקשור לניצול הזדמנויות העולות מן ההסכם.

 

לפרטים נוספים, הינכם מוזמנים לפנות ל:

ליאור הררי- ניצן [email protected]
ירון כפרי [email protected]
מוטי תגר [email protected]
רם גרגיר [email protected]
דפנה ליבר [email protected]
אלכס סינגר [email protected]
ריהאם פאהום [email protected]
מאיה צרפתי [email protected]

 

מטרת מזכר זה הינה להביא לידיעתכם מידע מעודכן בנושא שבנדון.
בהתאם, אין ליישם את האמור במזכר זה מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו.