עמוד הביתחוזרים מקצועייםמקצה נוסף לתכנית להעלאת הפריון בתעשייה למפעלים באזורי עדיפות לאומית ובירושלים- 11.8.20

חוזרים מקצועיים

מקצה נוסף לתכנית להעלאת הפריון בתעשייה למפעלים באזורי עדיפות לאומית ובירושלים- 11.8.20

 

משרד הכלכלה והתעשייה פרסם מקצה לתכנית להעלאת הפריון בתעשייה המעודדת שיפור מדדי הפריון באמצעות מתן סיוע על השקעות הוניות ורכות אותן מבצע המפעל.

לתכנית זו יוכל לגשת מפעל תעשייתי בבעלות תאגיד, הממוקם באזור עדיפות לאומית או בירושלים, שהכנסותיו בשנת 2019 או ממוצע הכנסותיו בשנים 2017-19 לרבות הכנסות הכלולות בדוחות המאוחדים של הקבוצה (אם המפעל הוא חלק מקבוצה) לא עלו על 400 מיליון ₪ והוא מונה 5 - 350 עובדים. כמו כן, תנאי נוסף הינו כי פעילות זו אינה עומדת בתנאי החוק לעידוד השקעות הון לעניין מסלול מענקים.

סוגי הפעילויות (מפעל או קו ייצור) האפשריות בתכנית:

ההשקעות המזכות:

  • השקעות הוניות - ציוד ומכונות חדשים, ציוד תעבורה לשימוש בתוך המפעל, התקנת ציוד, מחשבים ותקשורת לרצפת הייצור, ציוד ,מכונות ומערכות לצורך התייעלות במשאבים וחומרי גלם או הפחתה במקור.
  • השקעות רכות - שיפור המצוינות התפעולית, תהליכי ניהול תכנון מדידה ובקרה, שדרוג השבחה והעצמת ההון האנושי, ייעוץ אסטרטגי לפיתוח מוצרים, יעוץ לחדשנות תהליכית, חדשנות במוצרים, חדשנות במודלים עסקיים, חדשנות בחוויית הלקוח, ייעוץ לחדשנות בעיצוב.

 

השיפור הנדרש במדדי הפריון הינו גידול של 24% בערך מוסף למשרה וערך מוסף לשעה.

 

מועד אחרון להגשת בקשות: 14/10/2020, בשעה 15:00.

 

מחלקת תמריצים במשרדנו תשמח לסייע בבחינת האפשרות להגשת בקשה במסגרת זו וכן לסייע בהתאם.

לפרטים נוספים ניתן לפנות אלינו -

בחיפה – ענבל שחר, בטלפון 053-6268666, או במייל [email protected]

בתל אביב – דלית רנרט, בטלפון 03-5687465, או במייל [email protected]

 

מטרת מזכר זה הינה להביא לידיעתכם מידע מעודכן בנושא שבנדון.

בהתאם, אין ליישם את האמור במזכר זה מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו.