עמוד הביתחוזרים מקצועייםמסלול מענקים לקליטת עובדים נוספים בעסקים בישראל - 5.8.20

חוזרים מקצועיים

מסלול מענקים לקליטת עובדים נוספים בעסקים בישראל - 5.8.20

 

בימים אלו פרסם משרד הכלכלה הקצאה לתכנית סיוע לקליטת עובדים נוספים בעסקים בישראל (הוראת מנכ"ל 4.17).

התכנית מיועדת לתאגידים המבקשים להקים, או להרחיב עסק, שעיסוקם העיקרי הוא באחד מענפי התעשייה (סדר C), שירותים מסוימים או מפעלי מיחזור, אשר בכוונתם לקלוט עובדים נוספים בעסק.

בסיס העובדים לחישוב הוא חודש יולי. לפיכך, המסלול רלוונטי עבור כל החברות כאמור שפיטרו עובדים בתקופת הקורונה והחלו להעסיק עובדים חדשים החל מה- 1 באוגוסט 2020.

 

במסגרת התוכנית קיימים 3 מסלולים לבחירה:

  * עובד חדש יוגדר כעובד שנקלט בעסק החל מיום 01.08.2020.

   **תאגיד שהכנסותיו בישראל בשנה הקלנדרית שקדמה להגשת הבקשה או בממוצע של 3 שנים קלנדריות שקדמו   

      להגשת הבקשה פחתו מ-10 מש''ח.

 

  • המועד אחרון להגשת בקשות: 13.09.2020, עד השעה 15:00.
  • הדיון ב''מסלול מהיר קורונה" יערך בשיטה של ''כל הקודם זוכה'' . יש אפשרות לדיון בבקשות עוד לפני המועד האחרון להגשת בקשות.

 

מחלקת תמריצים במשרדנו תשמח לסייע בבחינת האפשרות להגשת בקשה במסגרת זו וכן לסייע בהתאם.

נשמח לעמוד לרשותכם במשרדנו.

            בחיפה – ענבל שחר, בטלפון 053-6268666, או במייל [email protected]

            בתל אביב – דלית רנרט, בטלפון 03-5687465, או במייל [email protected]

 

מטרת מזכר זה הינה להביא לידיעתכם מידע מעודכן בנושא שבנדון.
בהתאם, אין ליישם את האמור במזכר זה מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו.