עמוד הביתחוזרים מקצועייםמועדי דיווח ותשלומים - מע"מ, מס הכנסה וביטוח לאומי - עדכון ביניים - 23.4.20

חוזרים מקצועיים

מועדי דיווח ותשלומים - מע"מ, מס הכנסה וביטוח לאומי - עדכון ביניים - 23.4.20

 

להלן עדכון באשר למועדי דיווח ותשלומים עבור רשויות מע"מ, מס הכנסה וביטוח לאומי:
 

מע"מ

הדיווח והתשלום בגין החודשים ינואר ופברואר 2020 יידחה פעם נוספת עד ליום 18.5.2020.

הדיווח והתשלום בגין חודש מרץ (חד חודשי) נותר לפי שעה 27.4.20.

להלן קישור להודעת מנהל רשות המסים בנושא: https://www.gov.il/he/departments/news/sa220420-2

 

מס הכנסה

מקדמות לחודש מרץ:23.4 

ניכויים לחודש מרץ: 23.4 

 

ביטוח לאומי

ניכויים לחודש מרץ: 20.4.20 

עצמאיים עבור חודש מרץ: 15.5.20

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות אל:

מע"מ: רגב יצחקי | [email protected] | 050-6613725

מס הכנסה וביטוח לאומי: עופר עזרא | [email protected] | 050-7781212

 

מטרת מזכר זה הינה להביא לידיעתכם מידע מעודכן בנושאים שונים.
בהתאם, אין ליישם את האמור במזכר זה מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו.