עמוד הביתחוזרים מקצועייםרשות החדשנות – האצת תהליך אישור הבקשות ותקצוב החברות בצל משבר הקורונה - 13.4.20

חוזרים מקצועיים

רשות החדשנות – האצת תהליך אישור הבקשות ותקצוב החברות בצל משבר הקורונה - 13.4.20

 

רקע

כחלק מתוכנית האוצר ורשות החדשנות לתמיכה בתעשייה עתירת הידע, אושר תקציב כולל של 1.85 מיליארד ₪ למימון התוכניות השונות של רשות החדשנות.
לאור משבר הקורונה, רשות החדשנות פועלת להתאים תהליכים ואמות מידה על מנת לבצע דיונים מהירים וסיוע לחברות שצפויות להיקלע למשבר תזרימי בטווח הקרוב.
המטרה הינה לסייע תזרימית לחברות, שזכו להערכה טובה של רשות החדשנות לתקצוב במסגרת מסלולי הסיוע הקיימים, וזקוקות למימון מהיר וזמין בשל משבר הקורונה.

 

למי מיועדת ההקלה 

חברות ישראליות שפונות למסלולי המימון של הרשות ועומדות בקריטריונים הרגילים של המסלול וכן זקוקות להקלה תזרימית על מנת להמשיך ולפעול. 

 

הטבות במסגרת ההקלה

חברות יזכו לתהליך הערכה מהיר מהרגיל וכן לקבלת תשובה בטווח של מספר שבועות.
שיעור המקדמה לחברות שימצאו מתאימות צפוי להיות גבוה מהשיעור הרגיל שניתן במסגרת הפעילות השוטפת של הרשות.

 

כיצד ניתן לקבל את ההטבה

ההטבה מותנית בהגשת בקשה לרשות החדשנות. הבקשות תדורגנה על פי אמות המידה שנקבעו במסגרת המסלול והקצאת ההטבה תבוצע על בסיס תחרותי.

עדכון הטפסים והכללים צפוי להתבצע במהלך הימים הקרובים.

לצד הבקשה למימון, תתבקשנה החברות להגיש נספח נתונים פיננסיים שמציין את מצבן הפיננסי, יכולתן להציג מימון משלים למימון של הרשות ואת הצורך בתשובה ותקצוב מהירים על מנת לצלוח את המשבר.

 

לפרטים נוספים מניתן לפנות אל:
אורית סולומונוב, טל': 054-4736456 מייל: [email protected]
קמיל גזיזוב, טל': 054-2175222, מייל: [email protected]
סיגל יוסף, טל': 052-3292643, מייל: [email protected]
ובחיפה גל גינת , טל': 050-2009214, מייל: [email protected]

 

מטרת מזכר זה הינה להביא לידיעתכם מידע מעודכן בנושאים שונים.
בהתאם, אין ליישם את האמור במזכר זה מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו.