עמוד הביתחוזרים מקצועייםמענק סיוע לעסקים בעד השתתפות בהוצאות קבועות בעקבות משבר נגיף הקורונה - 26.4.20

חוזרים מקצועיים

מענק סיוע לעסקים בעד השתתפות בהוצאות קבועות בעקבות משבר נגיף הקורונה - 26.4.20

 

בהתאם להחלטת ממשלה מיום 24 אפריל 2020, נקבע סיוע לעסקים אשר פעילותם נפגעה כתוצאה מההשפעה הכלכלית של התפשטות נגיף הקורונה COVID 19.

היקף הפיצויים הכולל יעמוד על 5 מיליארד שקל.

תנאי הזכאות למענק:
1. עוסק שמחזור העסקאות שלו בשנת 2019 עולה על 18,000 ₪ ואינו עולה על 20 מיליון ₪ בשנה ולגבי עוסק יחיד - מחזור העסקאות שלו לשנת 2019 עולה על 300 אלף ₪ ואינו עולה על 20 מיליון ₪;
2. הפרש המחזורים של העוסק בין החודשים מרץ-אפריל 2019 למרץ-אפריל 2020 עולה על 25% של ירידה במחזור;
3. ירידת המחזור נגרמה כתוצאה מהפגיעה הכלכלית של התפשטות הנגיף;
4. פנקסי החשבונות לשנת 2019 הינם תקינים. 

המודל שאושר מחלק את העסקים הקטנים לשלוש קבוצות (לפי נתוני מחזור של שנת 2019):

עסקים עם מחזור של עד 300 אלף שקל בשנה; 

עסקים עם מחזור של בין 300 אלף ל-1.5 מיליון שקל;

לעסקים בעלי מחזור עסקאות של בין 1.5 מיליון ל- 20 מיליון.

 

הפיצוי שנקבע בתקנות לחודשים מרץ-אפריל 2020 מבוסס על פי מקדם השתתפות בהוצאות קבועות כפול מחזור בסיס כפול מפתח מדורג כתלות בירידת המחזור.

מחזור בסיס - מחזור מרץ-אפריל 2019.

מקדם השתתפות בהוצאות קבועות - כולל בתוכו את הפרמטרים הבאים: מחזור עסקאות 2019, תשומות 2019, חסכון שכר משוקלל לעובדים בחל"ת, כשהמקדם לא יעלה על 30% .

 

מפתח מדורג כתלות בירידת המחזור -

טווח ירידה בין 25% ל- 40%: מפתח הדירוג 10%

טווח ירידה בין 40% ל- 60%: מפתח הדירוג 20%

טווח ירידה בין 60% ל- 80%: מפתח הדירוג 35%

מעל ירידה ל- 80%: מפתח הדירוג 50%
 

מקסימום פיצוי לתקופה לא יעלה על 400 אלפי ₪.
 

יש לציין כי מוסד ציבורי אשר עונה להגדרות של מוסד ציבורי זכאי ייכנס לתחולת המענק.

 

משרדנו פועל, כבעבר, ונותן תמיכה וליווי ללקוחות המשרד עד לקבלת הפיצויים מרשויות המס.
להבהרות ולסיוע בהגשת הבקשות, ניתן לפנות אלינו:

עופר עזרא | [email protected] | 050-7781212
רפי אוזנה | [email protected] | 052-5330196
אורי גופר  | [email protected] | 052-4659545 

 

מטרת מזכר זה הינה להביא לידיעתכם מידע מעודכן בנושאים שונים.
בהתאם, אין ליישם את האמור במזכר זה מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו.