עמוד הביתחוזרים מקצועייםמסלול מימון חדש - שילוב גופים מוסדיים בתעשיית ההייטק - 12.4.20

חוזרים מקצועיים

מסלול מימון חדש - שילוב גופים מוסדיים בתעשיית ההייטק - 12.4.20

 

רקע

כחלק מתכנית האוצר ורשות החדשנות לתמיכה בסקטור ההייטק בתקופת משבר הקורונה וכן כחלק ממדיניות ארוכת טווח לשילובם של הגופים המוסדיים כמשקיעים בתעשיית הייטק, מציעה רשות החדשנות שני מסלולים ייעודיים:

  • תמיכה באמצעות מתן ערבויות מדינה להשקעה של המוסדיים בחברות הייטק יחד עם קרנות הון הסיכון. זהו מסלול חדש אשר המתווה הכללי שלו פורסם לפני מספר ימים ופרטיו המלאים יפורסמו לאחר חג הפסח.
  • מסלול מס' 40 - קידום יכולות אנליזה להשקעה בתעשייה עתירת הידע אצל גופי שוק ההון המוסדיים.

 

למי מיועדים המסלולים 

המסלולים הללו מיועדים לגופים מוסדיים שמבקשים להרחיב את מעורבותם בתעשיית הייטק המקומית. המסלולים יאפשרו השתתפות של תאגיד ישראלי המנהל כספי לקוחות שעונה על שניים מתנאים אלו: 

  • מנהל "קופת גמל" או "קרן פנסיה" כהגדרתן בחוק הפיקוח על השירותים הפיננסיים (קופות גמל), התשס"ה- 2005
  • מנהל קרן כהגדרתו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994
  • "מבטח" כהגדתו בחוק הפיקוח על השירותים הפיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981

 

פרטי התוכניות 

ערבות מדינה

במסגרת התוכנית המוצעת, רשות החדשנות בשיתוף עם האוצר תיתן ערבות לגופים מוסדיים, שישקיעו בחברות הייטק במשותף עם קרנות הון סיכון. שיעור הערבות טרם נקבע אולם הוא צפוי להיות בין 25 ל- 30 אחוזים מהסכום שיושקע.
המסלול החדש יאפשר לגוף המוסדי להשקיע ו\או להלוות כספים לחברות הייטק יחד ובמקביל למימון שניתן מידי קרנות הון הסיכון.
הערבות תינתן לגופים מוסדיים, שיקבלו אישור להיכלל במסלול ההטבה. מסלול ההטבה צפוי להיות תחרותי, הרשות תבחר בגופים שהציגו תוכנית השקעות איכותית ומשמעותית.
פרטי המסלול צפויים להתפרסם לאחר החג. לאור התהליך התחרותי, אנו ממליצים להקדים ולהיערך מבעוד מועד.

 

מסלול מספר 40 - קידום יכולות אנליזה להשקעה בתעשייה עתירת הידע אצל גופי שוק ההון המוסדיים 
במסגרת התוכנית מממנת הרשות את בניית יכולות אנליזה של תחום ההייטק. תוכנית זו יכולה לבוא כמשלימה לתוכנית הערבויות אולם היא גם עומדת בפני עצמה.
תוכנית לחמש שנים בתקציב שלא יפחת מ- 500 אש"ח ולא יעלה על 1,500 אש"ח לשנה.
שיעור התמיכה של 60% מהתקציב בשנתיים הראשונות, 50% בשנה השלישית, 40% בשנה הרביעית ו- 30% בשנה החמישית.
היקף התמיכה בשנה הרביעית והחמישית יהיה מותנה ביעדים.

גופים מוסדיים שמבקשים להיכלל בתוכנית נדרשים להציג:

  • תכנית אנליזות איכותית להשקעות בתעשייה עתירת הידע
  • בניית מומחיות של העובדים בצוות ההשקעות המוצע
  • תכנית איכותית לבניית יכולות ארגוניות נוספות עבור צוות ההשקעות – הכשרות, יעוץ ושילוב מומחים רלוונטיים, השתתפות בכנסים ובסמינרים בארץ ובעולם, פעילות שיווק ואיתור הזדמנויות מול חברות הייטק ישראליות.
  • בניית שיתופי פעולה עם משקיעים מומחים בתחום ההשקעה בתעשייה עתירת הידע בעולם ובישראל, עם גופים מוסדיים ישראלים אחרים ועם מוסדות פיננסים ישראליים אחרים.


 

המועד האחרון להגשת בקשות למסלול מס' 40, האמור לעיל, הינו בתאריך 30 באפריל 2020.
טרם נקבע מועד הגשה למסלול ערבות מדינה. 

גופים מוסדיים שמבקשים להרחיב את מעורבותם בתעשיית ההייטק מוזמנים להתעדכן ולהיערך בהתאם.

 

    לפרטים נוספים ניתן לפנות אל:
    איתי ז'טלני, טל' 0544-498491, מייל: [email protected]
י   יפעת לרנר, טל': 0544-501061, מייל: [email protected]
    ובחיפה עם גל גינת, טל': 050-2009214, מייל: [email protected]
 

מטרת מזכר זה הינה להביא לידיעתכם מידע מעודכן בנושאים שונים.

בהתאם, אין ליישם את האמור במזכר זה מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו. במידה וקיבלת מייל זה ואינך הגורם הרלוונטי לטפל בנושא במשרדך, נודה לך אם תעביר את המייל לגורם המתאים בחברה.