עמוד הביתחוזרים מקצועייםעדכונים בנושאי הגירה - 6.4.20

חוזרים מקצועיים

עדכונים בנושאי הגירה - 6.4.20

 

הארכה אוטומטית של אשרות ב'1 בענף המומחים

רשות האוכלוסין וההגירה הודיעה בתאריך 31 במרץ 2020, כי לאור המצב, יוארכו אוטומטית אשרות עבודה ב'1 לעובדים זרים בענפים הרשומים מטה, ואשר תוקף האשרה שבידיהם פג בין התאריכים 10 במרץ 2020 ועד 10 במאי 2020. ההארכה תתבצע אוטומטית לתקופה של חודשיים החל ממועד תום תוקף האשרה בענפים הבאים: מומחים, סיעוד, חקלאות ושפים.

יש להבהיר כי במקרים אלו, אין צורך בהגשת בקשה לחידוש היתר העסקה, תשלום אגרות מדינה או חידוש האשרה מול לשכת משרד הפנים.

כמו כן, לא תינתן הודעה למחזיק האשרה באשר להארכה. התוקף החדש יעודכן במערכת רשות האוכלוסין.

חברה המעסיקה מומחה זר, שתוקף אשרת ב'1 שבידיו פג לאחר תאריך 10 במאי 2020, נדרשת להגיש בקשה לחידוש היתר ההעסקה בעבורו בהליך הרגיל, וזאת עד להודעה חדשה.

 

לצוות ההגירה במשרדנו ניסיון רב בייעוץ הגירה, הכנה והגשת בקשות עבודה לחברות. למידע נוסף יש לפנות אל:

הילה עוזר [email protected] | 050-6352780

שירי סנדרוב [email protected] | 052-8881299 

 

מטרת מזכר זה הינה להביא לידיעתכם מידע מעודכן בנושאי הגירה שונים.

בהתאם, אין ליישם את האמור במזכר זה מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו. במידה וקיבלת מייל זה ואינך הגורם הרלוונטי לטפל בנושא במשרדך, נודה לך אם תעביר את המייל לגורם המתאים בחברה.