עמוד הביתחוזרים מקצועייםהרחבת היקף תחולת המס הדיגיטלי בהודו ביחס לעסקאות איקומרס - 6.4.20

חוזרים מקצועיים

הרחבת היקף תחולת המס הדיגיטלי בהודו ביחס לעסקאות איקומרס - 6.4.20

 

ממשלת הודו אישרה, באופן בלתי צפוי, הרחבה משמעותית  ביחס למיסוי פעילות דיגיטלית של תושבים זרים אשר מספקים "שירותים או מסחר אלקטרוניים" ללקוחות בהודו וזאת כחלק מחוק התקציב לשנת 2020.

להלן תמצית מאפייני החקיקה החדשה בהודו:

 • החלת היטל (Equalization Levy) בשיעור של 2%; 
 • חובת התשלום חלה על התושב הזר, לרבות תשלום מקדמות ברמה רבעונית;
 • חובת דיווח והגשת דוחות שנתית חלה על התושב הזר;
 • מצריך רישום ברשויות המס בהודו;
 • כניסה לתוקף: החל מה- 1 באפריל 2020; מועד תשלום ראשון: 7 ביולי 2020;
 • סנקציות בגין אי ציות
 • ריבית בשיעור של 1% בגין כל חודש עד להסרת המחדל;
 • קנס השווה ל- 100% מגובה ההיטל;
 • תחולה: ככלל, ההיטל יחול ביחס לאספקת מוצרים או שירותים (לרבות תוכנה, SAAS וכו') שסופקו באופן מקוון ללקוחות בהודו, בין אם פעולה זו נעשתה באופן ישיר על ידי פלטפורמה של הלקוח או באמצעות צד ג' (מפיץ, market place וכו'). כמו כן, יחול ההיטל על  מכירת מידע ללקוח שאינו תושב הודו, כאשר מידע זה מתייחס לנתונים אשר נאספו מפעילות מול לקוחות בהודו.
 • ההיטל לא צפוי לחול במקרים הבאים:
 • לתושב הזר ישנו מוסד קבע בהודו והעסקה הנדונה קשורה אפקטיבית עם מוסד הקבע;  
 • העסקה כפופה ל- EQL בהתאם להוראות קודמות;
 • היקף המכירות, המחזור או התקבולים ברוטו של המפעיל נמוך מ- 20 מיליון רופי (כ- 300,000 דולר ארה"ב).

 

יובהר, שמכיוון שמדובר בהיטל, ולא במס, היכולת להזדכות עליו מוגבלת מאוד, אם בכלל.

 

לאור ההשלכות הנרחבות שעשויות לחול כתוצאה מהשינוי האמור, אנו ממליצים לכלל לקוחותינו המספקים שירותים או מבצעים מסחר באמצעים אלקטרוניים בהודו, לפנות למשרדנו על מנת לבחון את ההשלכות הללו על פעילותם.


לפרטים נוספים ניתן לפנות למחלקת מיסוי בינלאומי:
ליאור הררי-ניצן  [email protected]
ירון כפרי  [email protected]
מוטי תגר  [email protected]
רם גרגיר  [email protected]
דפנה ליבר  [email protected]
אלכס סינגר (ED)  [email protected]

 

מטרת מזכר זה הינה להביא לידיעתכם מידע מעודכן בנושאי מיסוי בינלאומי.
בהתאם, אין ליישם את האמור במזכר זה מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו.
במידה וקיבלת מייל זה ואינך הגורם הרלוונטי לטפל בנושא במשרדך, נודה לך אם תעביר את המייל לגורם המתאים בחברה.