עמוד הביתחוזרים מקצועייםהקלת רשות המסים לעניין זקיפת שווי שימוש ברכב הצמוד לעובדים - 2.4.20

חוזרים מקצועיים

הקלת רשות המסים לעניין זקיפת שווי שימוש ברכב הצמוד לעובדים - 2.4.20


הקלת רשות המסים לעניין זקיפת שווי שימוש ברכב כהכנסה – הנחיות מיוחדות בתקופת המשבר בעקבות נגיף הקורונה לגבי עובד שהוצא לחל"ת

הרינו להביא לידיעתכם כי רשות המסים פרסמה היום הקלה לעניין זקיפת שווי שימוש ברכב. על פי ההנחיות החדשות, הוחלט להקל ולקבוע כי עובד שיצא לחל"ת בעקבות התפשטות נגיף הקורונה, ובאותו מועד או לאחריו החזיר את הרכב שהוצמד לו למעסיק, ייזקף לו שווי שימוש ברכב באופן יחסי לימים בחודש בהם הרכב היה ברשותו. זאת, במקום זקיפת שווי שימוש לחודש מלא כפי שנקבע בתקנות
מס הכנסה. שווי שימוש יחסי יחושב גם בעת חזרתו של עובד מחל"ת, במידה וקיבל רכב מהמעסיק במהלך החודש.


לקריאת מכתבה של רו"ח פזית קליימן, סמנכ"לית בכירה שומה וביקורת - לחצו כאן.  


לפרטים נוספים ניתן לפנות אל:
רו"ח עופר עזרא 050-7781212 | [email protected]

רו"ח רפי אוזנה 052-5330196 | [email protected]

 

מטרת מזכר זה הינה להביא לידיעתכם מידע מעודכן בנושא שבנידון.
בהתאם, אין ליישם את האמור במזכר זה מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו.