עמוד הביתחוזרים מקצועייםתשלומים מפולין - השתת ניכוי במקור בשיעור מס מלא החל מה-1.7.20 - 27.4.20

חוזרים מקצועיים

תשלומים מפולין - השתת ניכוי במקור בשיעור מס מלא החל מה-1.7.20 - 27.4.20

 

 • רפורמת ניכוי מס במקור חדשה בפולין קובעת החל מ-1 ביולי 2020 ניכוי מס במקור בשיעור מלא (19% או 20% לפי העניין) מתשלומי ריבית, דיבידנד ותמלוגים לחו"ל, ללא התחשבות בהקלות או פטורים הניתנים בהתאם לאמנות המס של פולין או בהתאם לדירקטיבות האירופאיות (ככל שסך התשלומים לחו"ל עולה על כ-500 אלף דולר בשנה).
   
 • הטבות אמנה או דירקטיבה אירופית לצורך הפחתת שיעור הניכוי במקור יינתנו רק לאחר פנייה מראש לרשות המסים הפולנית או לאחר פנייה לאחר ניכוי המס במקור לרשות המסים הפולנית לצורך החזר ולאחר הוכחת עמידה בתנאי מהות כלכלית ובעלות הזכות שביושר. הטיפול בשני סוגי הבקשות עשויי לקחת כ-6 חודשים.
   
 • קיימת אפשרות נוספת להפחתת הניכוי במקור לשיעור הקבוע באמנה או בדירקטיבה הרלוונטית (מבלי לגשת לאישור מרשויות המס הפולניות) וזאת בדרך של הגשת תצהיר חתום על ידי כל חברי הדירקטוריון של המשלם, בו הם מאשרים כי מקבל התשלום עומד בכל התנאים למתן הקלה בניכוי מס במקור (לרבות מבחנים של בעל הזכות שביושר ומהות עסקית אמתית).
   
 • לאור הרפורמה החדשה, מומלץ ללקוחות אשר להם מבנה חברות עם חברות פולניות לשקול להקדים תשלומים רלוונטיים עובר ל-1 ביולי, 2020 וכן לבחון מחדש את מבנה האחזקות והמימון ככל שרלוונטי. כמו כן, ניתן לשקול (לאחר ביצוע אנליזה) פניה בהקדם האפשרי לרשויות המס בפולין בבקשה לאישור פטור מניכוי מס במקור בגין תשלומים מתוכננים עתידיים.  

  משרדנו ערוך לסייע לחברות לעמוד בהוראות החדשות.

 


לפרטים נוספים ניתן לפנות למחלקת מיסוי בינלאומי:

ליאור הררי-ניצן  [email protected]
ירון כפרי  [email protected]
מוטי תגר  [email protected]
רם גרגיר  [email protected]
דפנה ליבר  [email protected]
אלכס סינגר (ED)  [email protected]

 

מטרת מזכר זה הינה להביא לידיעתכם מידע מעודכן בנושאים שונים.
בהתאם, אין ליישם את האמור במזכר זה מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו.