עמוד הביתחוזרים מקצועייםרשות החדשנות – תוכנית לחילוץ חברות הייטק - מענק מהיר עבור חברות הייטק שנקלעו למשבר כלכלי בעקבות מגפת הקורונה - 23.4.20

חוזרים מקצועיים

רשות החדשנות – תוכנית לחילוץ חברות הייטק - מענק מהיר עבור חברות הייטק שנקלעו למשבר כלכלי בעקבות מגפת הקורונה - 23.4.20

 

רקע 
על בסיס לקחים מהמשברים בשנים 2001 ו- 2008, בהם חברות טובות נקלעו למשבר תזרימי בטווח הקצר ונסגרו בשל העדר משקיעים זמינים, הגתה רשות החדשנות מסלול מימון מהיר. במסגרתו תינתן לחברות תשובה תוך ארבעה שבועות וכן על פי הצורך מקדמה בשיעור של 50%.
המסלול הוא חלק מתוכנית האוצר ורשות החדשנות לתמיכה בתעשייה בצל המשבר, במסגרתה אושר תקציב כולל של 1.85 מיליארד ₪ למימון התוכניות השונות של רשות החדשנות, מתוכו יוקצו כ- 500 מליון ₪ למענק מהיר כאמור להלן.למי מיועד המענק המהיר 
התוכנית מיועדת לסטרטאפים קטנים ולחברות בינוניות בעלות נכנסים מהותיים (IP, שווי גבוה, גיוסים, לקוחות וכו') שיאפשרו להן להצליח, אשר מצויות במשבר תזרימי לתקופה של 12 החודשים הקרובים.
לשם כך, תעבורנה החברות בדיקה פיננסית מקיפה. כמו כן, תידרשנה החברות להראות תוכנית סדורה להתייעלות ולשרידות בהתמודדות עם המשבר וכן תוכנית עסקית ומו"פ כמקובל במסלולי המימון אליו ניגשה. הטבות במסגרת המענק המהיר

  • דיונים מהירים, תהליכים מזורזים וקבלת תשובות עד 4 שבועות;
  • קבלת מקדמה בשיעור של עד 50%;
  • אפשרות למציאת מימון משלים עד 3 חודשים מיום קבלת האישור מרשות החדשנות;
  • ניתן להגיש תקציב בגובה של עד 5 מיליון ₪ לתאגיד הזנק* או עד 15 מיליון ₪ לחברה בינונית;
  • שיעור המענק הינו בין 20%-50% עם תוספת של 10% לפריפריה. 

 

כיצד ניתן לקבל את ההטבות

ההטבה מותנית בהגשת בקשה לרשות החדשנות, כאשר הבקשות תדורגנה על פי אמות המידה שנקבעו במסגרת המסלול והקצאת ההטבה תבוצע על בסיס תחרותי.

כאמור, לצד הבקשה למימון, תתבקשנה החברות להגיש נספח נתונים פיננסיים שמציין את מצבן הפיננסי, יכולתן להציג מימון משלים למימון של הרשות, תוכנית ההיערכות למשבר ואת הצורך בתשובה ותקצוב מהירים על מנת לצלוח את המשבר. 

*תאגיד הזנק- הינו תאגיד שקיים עד 5 שנים נכון למועד הגשת הבקשה ומבקש תקציב של עד 5 מיליון ₪.

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות אל: 
אורית סולומונוב, טל': 054-4736456מייל:[email protected]
קמיל גזיזוב, טל': 054-2175222, מייל: [email protected]
סיגל יוסף, טל': 052-3292643, מייל: [email protected]
ובחיפה גל גינת , טל': 050-2009214, מייל: [email protected]

 

מטרת מזכר זה הינה להביא לידיעתכם מידע מעודכן בנושאים שונים.
בהתאם, אין ליישם את האמור במזכר זה מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו. במידה