עמוד הביתחוזרים מקצועייםקול קורא לתמיכה בתוכניות הרצה (פיילוט) בתחומי הגנת הסביבה - 22.5.19

חוזרים מקצועיים

קול קורא לתמיכה בתוכניות הרצה (פיילוט) בתחומי הגנת הסביבה - 22.5.19

 

· רקע - המשרד לאיכות הסביבה ורשות החדשנות תומכים בתכניות הרצה של טכנולוגיות חדשניות בתחומי הגנת הסביבה כגון: מחזור, ייצור ואגירת אנרגיה נקייה, התייעלות אנרגטית, טיפול בזיהומים ומפגעים סביבתיים, ייעול תהליכי ייצור ובקרה סביבתית, בניה ירוקה, שירותים סביבתיים ויישומי תוכנה רלבנטיים.

העדפה תינתן לפתרונות שייתנו רמת הגנה סביבתית משופרת לעומת טכנולוגיה קיימת, תוך התחשבות    בהשפעות על הסביבה כמכלול.

· מטרת המסלול - מסלול זה נועד לעודד ולסייע בפיתוח טכנולוגיות סביבה ובפרט בהקמת מתקני הרצה בתחום זה, אשר יתרמו לשיפור איכות הסביבה מחד, ולפיתוח תעשייה ישראלית עתירת ידע מאידך:

· תכנית הרצה (פיילוט) – תכנית הרצה או פיילוט הינם דגם ניסוי לבדיקת התכנות/הוכחת ערך של טכנולוגיה קיימת בסביבת עבודה המדמה את שוק המטרה. על התוכנית ליצור אימפקט משמעותי לצמיחת החברה, כגון בהתקדמות משמעותית במוכנות המוצר למסחור ובסיוע בקידום חדירתו לשוק.

· הטבות המסלול וגובה המענק:

− 20%-50% מסך התקציב המאושר

− בתכניות שתאפשרנה רמת הגנה יוצאת דופן על הסביבה ניתן יהיה לקבל תמיכה בשיעור של עד 75% מסך התקציב המאושר.

− תוספת של 20% לשיעור המענק (אך לא מעל ל-75%) במידה ופעילות המחקר והפיתוח או אתר ההרצה שאושרו במסגרת התכנית מתבצעים באזורי עדיפות לאומית.

− תכניות במסלול יוכלו ליהנות מהאפשרות לתמיכה רגולטורית מצד המשרד להגנת הסביבה בביצוע תכנית הרצה, ואף קבלת התווייה רגולטורית ייחודית עבורו, לרבות קבלת הקלות זמניות בתנאי הרישוי להפעלת המתקן. ניתן גם לבקש קבלת ליווי מטעם המשרד להגנת הסביבה בכל הנוגע להליך הרישוי הרגולטורי.

תאריך אחרון להגשה 24/07/2019


אנו מזמינים חברות ויזמים המעוניינים בסיוע ופרטים נוספים בנוגע לקול קורא זה לפנות אלינו. אנא צרו קשר עם:

יפעת לרנר, טל' 03-6276179, yifat.lerner@il.ey.com;

שירה פריימן, טל' 03-6276177shira.freiman@il.ey.com

ובחיפה עם גל גינת, טל' 04-8654089, gal.ginat@il.ey.com.

 

מטרת מזכר זה הינה להביא לידיעתכם מידע מעודכן בנושאי תמיכה ומענקים שונים, והפרטים לעיל מהווים מידע בסיסי בנוגע לעיקרי נהלי המסלול בלבד, ונכונים למועד פרסומם.                                                                                                        בהתאם, אין ליישם את האמור במזכר זה מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו.