עמוד הביתחוזרים מקצועייםצרפת משיתה מס על שירותים דיגיטליים (Digital Services Tax) - 29.7.19

חוזרים מקצועיים

צרפת משיתה מס על שירותים דיגיטליים (Digital Services Tax) - 29.7.19

 

  • ביום 24 ביולי 2019, נשיא צרפת אישר את כניסתו לתוקף של המס על שירותים דיגיטליים (DST). צרפת היא המדינה הראשונה שאימצה בפועל את החקיקה הנ"ל.
  • ה-DST מושת, בהתאם לנוסחה שנקבעה בחוק, בשיעור של 3% על חלק יחסי מתוך הכנסות המופקות בידי חברות טכנולוגיה בעלות מחזור מכירות כלל עולמי העולה על 750 מיליון אירו במאוחד ומחזור העולה על 25 מיליון יורו של מכירות דיגיטליות בצרפת. המס מושת עם תחולה רטרואקטיבית החל מה-1 בינואר 2019.
  • המס מושת על אחת משתי קטגוריות השירותים הבאות:                                                                                         

- אספקה באופן אלקטרוני של פלטפורמה דיגיטלית, המאפשרת למשתמשים ליצור קשר עם משתמשים אחרים, לרבות בקשר עם אספקת טובין או שירותים במישרין עבור אותם משתמשים;

- שירותים הניתנים למפרסמים (או לסוכניהם) המאפשרים להם לרכוש שטחי פרסום הממוקמים על גבי ממשק דיגיטלי הנגיש באופן אלקטרוני, במטרה להציג פרסומות ייעודיות למשתמשים הממוקמים בצרפת, בהתבסס על נתונים שהתקבלו מאותם משתמשים. שירותים אלו כוללים, בין היתר, רכישה, מסחר והפצה של הודעות פרסום וניהול והעברה של מידע הקשור למשתמשים.  

  • נשיא ארה"ב הביע את מורת רוחו מחקיקת המס החדש. מנתונים בלתי רשמיים עולה כי רוב התאגידים אשר יהיו כפופים למס הצרפתי החדש יהיו תאגידים רב-לאומיים אמריקאים (כדוגמת Google, Airbnb, Facebook).
  • לצפייה בחוזר הלקוחות המלא בנושא, לחצו כאן.

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות למחלקת מיסוי בינלאומי:

דפנה ליבר, טל': 03-6232534, מייל: Dafna.Lieber@il.ey.com

ירון כפרי, טל': 03-5680957, מייל: Yaron.Kafri@il.ey.com

מוטי תגר, טל': 073-3799509, מייל:  Motti.Tagar@il.ey.com

סול ישראל, טל': 03-6232592, מייל:  Saul.Israel@il.ey.com

רם גרגיר, טל': 03-6232506, מייל:  Ram.Gargir@il.ey.com

 

מטרת מזכר זה הינה להביא לידיעתכם מידע מעודכן בנושאים שונים.

בהתאם, אין ליישם את האמור במזכר זה מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו.