עמוד הביתאירועיםארכיון כנסיםמפגש בנושא: שינויים מהותיים בחוק עידוד השקעות הון

אירועים

מפגש בנושא: שינויים מהותיים בחוק עידוד השקעות הון

24.05.2017, משרדי EY, רח' מיטב 6 תל אביב

בינואר 2017 נכנסו לתוקף שינויים מהותיים בחוק עידוד השקעות הון ובראשם מסלול הטבות ייחודי למפעלים טכנולוגיים מועדפים על הכנסה הנובעת מקניין רוחני.

ההרשמה הסתיימה. תודה לכל המשתתפים.

 

תקנות מכוח החוק, שנחתמו על ידי שר האוצר מסדירות, בין השאר, את הגדרות "מפעל טכנולוגי" ו"הכנסה טכנולוגית מועדפת" וכן את אופן יישום

נוסחת ה-Nexus הקובעת את שיעור הרווח הזכאי למס המועדף (החלפה למעשה של נוסחת הביזור הקיימת היום).

לחוק החדש השפעות מרחיקות לכת על תוצאות המס של חברות רבות (לרבות חברות שכיום לא נהנות מהטבות כלל).

 

במפגש בהשתתפות שלמה פשקוס, רכז מו"פ והשכלה גבוהה, אגף התקציבים, משרד האוצר, דנו בהשלכות הפרקטיות של התקנות 

החל מ- 1.1.2017.

 

 

הכנס יועד ללקוחות בלבד.