עמוד הביתאירועיםארכיון כנסיםקורס תפקיד ה-CFO בדירקטוריון

אירועים

קורס תפקיד ה-CFO בדירקטוריון

16.02.2017, משרדי EY ישראל, רח' ההשכלה 3, קומת קרקע, תל אביב

לאור הצלחת הקורס בשנים האחרונות, המשכנו במסורת וקיימנו קורס נוסף להכשרת דירקטורים בשיתוף עם פורום CFO.

 

ההרשמה נסגרה. תודה לכל המשתתפים.

 

מבין הנושאים החמים שעל שולחן הבורד בארץ ובעולם, אשר נותחו בקורס, בתחום שהוא בעל חשיבות מהמעלה הראשונה:

1.      ניהול הרמוני, אפקטיבי ואינטגרלי -  אספה, בורד, הנהלה, נושאי משרה, עובדים, סביבה עיסקית...

2.      הדינמיקה של הסביבה העיסקית - הגברת מהירות ומחזורי העסקים, איומים ותשובות והצורך להתעדכן

3.      ניהול משברים - זיהוי מוקדם ומענה לאיומים אקסוגניים ואנדוגניים

4.      תכנון אסטרטגי, פיתוח עסקים ותכנית עיסקית כוללת ניהול מס ו-IP - כרכיבי תכנון אינטגרליים

5.      תזרים וכושר פרעון – ומקומו בניהול הפירמה והאגנ'דה של הבורד

6.      ניהול הרגולציה - רבת המשתנים ולעיתים מעורפלת ולא מתואמת ובניית  מערכת ציות אפקטיבית

7.      ניהול סיכונים - בראיה כוללת עיסקית ובתוך זה: הגדרת תיאבון הסיכון לחברה (איכותית וכמותית),
         הבנת ה-  Rhythm of business ויכולת הבורד באיתור נקודות חולשה בחברה מבעוד מועד...

8.      איומי סייבר ! - זיהוי, מניעה, פתרונות

9.      טכנולוגיה - הגברת תופעת ה-disruptive technologies and initiatives  וההתמודדות מולה

10.  ניהול שינויים - תוך עמידה בלחצים עם בניית תשתית התעדכנות עצמית בשת"פ עם גופים מתמחים ומומחים

11.  אחריות, מעורבות התמחות והתעדכנות מוגברת - של חברי/ות הבורד

12.  חשיפות משפטיות - לסוגיהן

13.  תהליך מסודר ותיעוד

 

הקורס התקיים בארבעה מפגשים בתאריכים: 26.1.17, 2.2.17, 9.2.17 ו-16.2.17.

 

לפרטים נוספים לחץ/י  כאן