עמוד הביתאירועיםארכיון כנסיםמפגש שלישי של ה"דירקטורס קלאב" בנושא מיסים

אירועים

היבטי שיפור תהליכי מס חברות

14.03.2017, משרדי EY ישראל, רח' ההשכלה 3, קומת קרקע, תל אביב

מפגש שלישי במסגרת ה"דירקטורס קלאב"

 

בעת האחרונה אנו עדים לשינויי חקיקה משמעותיים, פסיקה חדשנית ופרסום עמדות של הרגולטור, אשר הביאו בין היתר לשינוי מגמה בנוגע למיסוי יחידים נושאי משרה/דירקטורים בחברות.

במפגש נדונה אחריות הדירקטור לפקח על ציות החברה להוראות פקודת מס הכנסה, Beps, עדכוני חקיקה רלוונטיים אחרונים, ובין היתר, קביעת "חברות ארנק" כחברות שקופות, חיסול תופעת משיכות בעלים, מיסוי אופציות בלתי סחירות לדירקטור בחברה, מס מוטב על משיכת דיבידנד והעלאת מס ייסף ליחידים. 

 

09:30-09:00 התכנסות וארוחת בוקר

09:40-09:30 דברי פתיחה
אריאל הורביץ, שותף, מנהל תחום ניהול סיכונים, EY ישראל

11:00-09:40 היבטי שיפור תהליכי מס בחברות
אורן חגי, שותף, EY ישראל
גלעד שובל, שותף, EY ישראל

 

ההרשמה נסגרה. תודה לכל המשתתפים.

למצגות מהכנס אנא לחצו כאן