עמוד הביתאירועיםארכיון כנסיםסדרת שיחות ועידה בנושא: עמדות חייבות בדיווח

אירועים

סדרת שיחות ועידה בנושא: עמדות חייבות בדיווח

26.03.2018, 15:00-14:00

מומחי המס של EY מזמינים אותך לסדרת שיחות ועידה בנושא: עמדות חייבות בדיווח

בשנתיים האחרונות פרסמה רשות המיסים רשימה ארוכה של עמדות החייבות בדיווח. "עמדה חייבת בדיווח" מוגדרת כעמדה העומדת בניגוד לעמדה שפרסמה רשות המיסים עד תום שנת המס שלגביה מוגש הדו"ח וכי נוצר בגינה יתרון מס לנישום. אי דיווח יכול לגרור קנס גירעון וקנסות נוספים.
 

בסדרת שיחות ועידה נסקור את העמדות בתחומי המס השונים

יום שני | .12.3 | 15:00-14:00 | עמדות בנושא מיסוי בינלאומי.

יום שני | 19.3 | 15:00-14:00 | עמדות בנושא מיסים עקיפים.

יום שני | 26.3 | 15:00-14:00 | עמדות בנושא מיסוי ישראלי.
 

*לתשומת ליבכם, הרשמה לשיחת ועידה אחת לא מהווה רישום לכל סדרת השיחות. יש לבצע רישום לכל שיחת ועידה בנפרד.

לארכיון הקלטות של שיחות הועידה - לחצו כאן