אירועים

אגירת אנרגיה

08.03.2021, 17:00-16:00,ZOOM

 

בוובינר נסקור את שוק אגירת האנרגיה בישראל ותרומת האגירה לאתגרי פיתוח רשת החשמל,
כיצד להתאים למשקיעים הגדולים - השקעות לפי כללי ה-ESG ונושאים נוספים.

 

ההרשמה הסתיימה. תודה למשתתפים.