עמוד הביתאירועיםארכיון כנסיםחוזר מס הכנסה 1/21 בגין תגמול מבוסס מניות

אירועים

חוזר מס הכנסה 1⁄21 בגין תגמול מבוסס מניות

18.02.2021, ZOOM

 

לאחרונה פרסמה רשות המיסים חוזר מקצועי בנושא התחשבנות בינ-חברתית, בהקשר של תגמול מבוסס מניות ותשלומים, 
המועברים בין צדדים קשורים בהקשר זה. החוזר דן בהבחנה בין תשלומים שיסווגו כהשתתפות בהוצאות לבין תשלומים שיסווגו כדיבידנד. לחוזר השלכות עצומות (גם רטרואקטיביות) על חברות רבות, חברות בנות של חברות רב לאומיות זרות הפועלות בישראל וחברות ישראליות הפועלות באמצעות חברות בנות בחו"ל. 

בשיחה ידונו החשיפות וההזדמנויות, העולות מתוך פרשנות רשות המיסים, וכיצד על החברות לנהוג על מנת להתאים את עצמן להוראות החוזר. 

להרשמה > לחצו כאן