עמוד הביתאירועיםארכיון כנסיםהיערכות לשינויים במסלול המפעל המועדף

אירועים

היערכות לשינויים במסלול המפעל המועדף

22.02.2021, ZOOM

 

בעקבות תיקון 73 לחוק, שונתה הגדרת "הכנסה מועדפת", ולפי ההגדרה החדשה - לצורך חישוב ההכנסה המועדפת של מפעל מועדף, יש להחיל גם במפעל המועדף את הכללים החלים על הכנסה טכנולוגית מועדפת.

בתיקון לחוק נקבעו הוראות מעבר עבור מפעל מועדף (אשר היה זכאי להטבות ביום 30.6.16), כך שהשינוי כאמור יחול החל מיום 30.6.21.

השינויים שיחולו הם בעלי השפעה מהותית על כל חברה, הנהנית מהטבות המפעל המועדף.

בוובינר נתייחס להיערכות הנדרשת לקראת תום תקופת המעבר וכן למספר חלופות לצמצום החשיפות.

 

להרשמה > לחצו כאן