עמוד הביתאירועיםארכיון כנסיםמפגש זום בנושא: מיסוי מרכזי מו"פ בישראל 2.0

אירועים

מפגש זום בנושא: מיסוי מרכזי מו"פ בישראל 2.0

21.10.2020, 15:00-14:00, ZOOM

 

בשיחה ידונו גישות מיסוי חדשות המשפיעות מהותית על עלויות המס של חברות זרות בישראל.

 
ההרשמה הסתיימה. תודה למשתתפים.