עמוד הביתאירועיםארכיון כנסיםהקשר בין קניין רוחני והטבות מס

אירועים

הקשר בין קניין רוחני והטבות מס

07.09.2020, 10:45-09:30, ZOOM

הקשר בין קניין רוחני והטבות מס
השלכות תיקון חוק עידוד השקעות הון – הערכות לתום תקופת המעבר

 

תיקון 73 לחוק עידוד קבע כללים למתן הטבות מס במסגרת החוק.  כללים אלו יחולו הן לעניין המסלול הטכנולוגי המועדף והן לעניין המסלול המועדף לאחר תקופת המעבר – יוני 2021.

על פי העקרונות הטבות מס תינתנה על בסיס קניין רוחני. מפעלים תעשייתיים אשר ברשותם טכנולוגיה אשר אינה נכללת בהגדרת קניין רוחני בחוק, חשופים לאי קבלת הטבות או קבלת הטבות חלקיות. לפיכך, נדרשת היערכות מראש לכללים החדשים ולמועד סיום תקופת המעבר.

במפגש נתייחס למשמעויות ולדרכי פעולה אפשריות להיערכות וצמצום החשיפה, בין היתר על ידי רישום קניין רוחני ובפרט פטנטים.

נסביר מהם התנאים לרישום פטנט, איך בוחרים היכן לרשום ומהם לוחות הזמנים, טיפים לקיצורי דרך שמאפשרים רישום פטנט מהיר וכיצד פטנט יכול לסייע לחברה בתרחישים עסקיים שונים.

 

ההרשמה הסתיימה. תודה למשתתפים.