עמוד הביתדירקטורים מצגות מאירועים

מצגות

 

ארוחת בוקר דירקטורים #5 16.7

תגמול בכירים
- לחץ/י כאן
ד"ר הדס גלנדר, שותפה, מנהלת מחלקת הערכות שווי ומודלים עסקיים, מחלקה מקצועית, EY ישראל

ארוחת בוקר דירקטורים #4 14.5.18

עבירה ללא גבולות - מתן שוחד לפקיד ממשל זרלחץ/י כאן
נדב דר, סניור מנג'ר, מחלקת ביקורת חקירתית, אשכול הייעוץ, EY ישראל

ארוחת בוקר דירקטורים #3 13.3.18

רפורמת המס בארה"ב והשלכותיה על חברות הפועלות שם - לחץ/י כאן
טל לוי, שותפה, דסק ארה"ב, מחלקת מיסוי בינלאומי, EY ישראל

ארוחת בוקר דירקטורים #2 26.12.17

מצגת פתיחה - לחץ/י כאן
אריאל הורוביץ, יו"ר פורום דירקטורס קלאב, שותף מנהל מחלקת ניהול סיכונים

ארוחת בוקר דירקטורים #1 27.11.17

מצגת פתיחה - לחץ/י כאן
אריאל הורוביץ, יו"ר פורום דירקטורס קלאב, שותף מנהל מחלקת ניהול סיכונים

תקן חכירות חדש IFRS 16 - לחץ/י כאן  
גיל כץ, שותף, מחלקה מקצועית

ארוחת בוקר דירקטורים #3 14.3.17

היבטי שיפור תהליכי מס בחברות- לחץ/י כאן
אורן חגי, שותף, מחלקת מיסים
שרון חובל, מחלקת מיסים