הכנס השנתי לגז ונפט

EY ישראל בשיתוף עם משרד עו"ד אגמון ושות' רוזנברג הכהן ושות' עורכים את הכנס השנתי לגז ונפט

למידע נוסף

כנסים ואירועים

הכנס השנתי לכללי חשבונאות בינלאומיים ואמריקאיים והיבטים משפטיים

EY ישראל בשיתוף עם משרד עו"ד הרצוג פוקס נאמן עורכים את הכנס השנתי המשולב לכללי חשבונאות בינלאומיים ואמריקאיים והיבטים משפטיים

לעמוד ארכיון כנסים לצפיה במצגות מהאירועים