כנס הדירקטורים השנתי

מציאות כלכלית משתנה ובצידה שינויים רגולטורים והתפתחויות טכנולוגיות, מחייבים דירקטורים בחברות ציבוריות לידע נרחב והבנה מעמיקה בנושאים מגוונים לשם קבלת החלטות.
הכנס השנה יעסוק בכל הנושאים הבוערים של עולם הדירקטורים.

למידע נוסף

כנסים ואירועים

מפגש בנושא: שינויים מהותיים בחוק עידוד השקעות

בינואר 2017 נכנסו לתוקף שינויים מהותיים בחוק עידוד השקעות הון ובראשם מסלול הטבות ייחודי למפעלים טכנולוגיים מועדפים על הכנסה הנובעת מקניין רוחני.

לעמוד כנסים ואירועים לצפיה במצגות מהאירועים