כנסים ואירועים

הכנס השנתי לכללי חשבונאות בינלאומיים ואמריקאים

EY ישראל בשיתוף עם גולדפרב זליגמן ו- Latham & Watkins שמחים להזמינכם לכנס השנתי לכללי חשבונאות בינלאומיים ואמריקאים

לעמוד כנסים ואירועים לצפיה במצגות מהאירועים