כנסים ואירועים

כנס הדירקטורים השנתי

מציאות כלכלית משתנה ובצידה שינויים רגולטורים והתפתחויות טכנולוגיות, מחייבים דירקטורים בחברות ציבוריות לידע נרחב והבנה מעמיקה בנושאים מגוונים לשם קבלת החלטות.
אנו שמחים להזמינך לאירוע ייחודי, בו נציג בפניך עדכונים וחידושים במגוון נושאים שעל סדר יומו

לעמוד כנסים ואירועים לצפיה במצגות מהאירועים