כנס הדירקטורים השנתי

מציאות כלכלית משתנה ובצידה שינויים רגולטורים והתפתחויות טכנולוגיות, מחייבים דירקטורים בחברות ציבוריות לידע נרחב והבנה מעמיקה בנושאים מגוונים לשם קבלת החלטות.
הכנס יעסוק השנה בכל הנושאים הבוערים של עולם הדירקטורים.

למידע נוסף

כנסים ואירועים

מפגש שלישי של ה"דירקטורס קלאב" בנושא מיסים

לעמוד כנסים ואירועים לצפיה במצגות מהאירועים