כנסים ואירועים

הכנס השביעי לניהול סיכונים

שינויים טכנולוגיים רבים מתרחשים ומשפיעים על התהליכים העסקיים בארגון ובתוך כך משנים את אופי ניהול הסיכונים הנדרש. כיצד אם כן על מנהלי הסיכונים והמבקרים הפנימיים להערך לשינויים הללו? והאם אחריותם משתנה?

לעמוד כנסים ואירועים לצפיה במצגות מהאירועים