כנס DigitalHealth.il

EY ישראל, Start-Up Nation Central ו-IATI עורכים זו השנה השלישית ברציפות את כנס ה-DigitalHealth.il:

למידע נוסף

כנסים ואירועים

הכנס השנתי לכללי חשבונאות בינלאומיים ואמריקאים

EY ישראל בשיתוף עם גולדפרב זליגמן ו- Latham & Watkins שמחים להזמינכם לכנס השנתי לכללי חשבונאות בינלאומיים ואמריקאים

לעמוד כנסים ואירועים לצפיה במצגות מהאירועים