כנס הדירקטורים השנתי

מציאות כלכלית משתנה ובצידה שינויים רגולטורים והתפתחויות טכנולוגיות, מחייבים דירקטורים בחברות ציבוריות לידע נרחב והבנה מעמיקה בנושאים מגוונים לשם קבלת החלטות.
הכנס יעסוק השנה בכל הנושאים הבוערים של עולם הדירקטורים.

למידע נוסף

כנסים ואירועים

מהפכה בחוק עידוד השקעות הון - חיפה

יום עיון בנושא: שינויים ומגמות בהטבות המס ובמענקי ההשקעה במסגרת החוק לעידוד השקעות הון
בהשתתפות היועץ המקצועי לשר האוצר, מר נדב שמש

לעמוד כנסים ואירועים לצפיה במצגות מהאירועים