כנסים ואירועים

מפגש בנושא: שינויים מהותיים בחוק עידוד השקעות הון

בינואר 2017 נכנסו לתוקף שינויים מהותיים בחוק עידוד השקעות הון ובראשם מסלול הטבות ייחודי למפעלים טכנולוגיים מועדפים על הכנסה הנובעת מקניין רוחני.

לעמוד כנסים ואירועים לצפיה במצגות מהאירועים